Bij grondwerken kunt U o.a. denken aan de aanleg van riolering, drainage, plaatsen van hemelwaterafvoer putten, graven van watergangen, ophogen en afgraven van grond, het graven van bouwputten, etc. Voor vrijwel alle werkzaamheden op en/of in de grond, met de hand of machinaal,
kunt U bij O. Maijer terecht. 

Ook het leveren van de diverse riool hulpstukken, drainagematerialen, draingoten, kolken (hemelwater afvoerputten), slangen, etc. kunnen wij voor U verzorgen. Tevens kunt U bij ons terecht voor de levering van zand, grind en grond.

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten